Контакти

Яна Стойкова, главен редактор – ystoykova@gmail.com

Имейл на списанието – sowiewir.sowieihr@gmail.com