ArtECKE: “бЕз_ЗагЛавNе”

…Mъжът седеше на плажа. Наблюдаваше как слънцето бавно залязваше. А дали залязваше? „Не знам – каза си мъжът. – Може … More